اصلاح نظام اقتصادی

شكوفایی اقتصادی در گرو طراحی صحیح مدل اجرایی، شفافیت، و مدیریت است.
خلاصه ترجمه كتاب سقوط آزاد


جهت مشاهده به لینك ذیل مراجعه نمایید:


دانلود کتاب اسرار بانکداری به زبان اصلی
ایجاد موسسات تامین مالی منطبق با موازین اسلامی مانند بانك اسلامی و یا بانك بدون ربا نیازمند شناخت «ماهیت پول و بانك» است. چراكه پیاده سازی موازین اسلامی ظرفیت مناسب خود را می طلبد و ساختار فعلی و ماهیت نظام بانكی به صورت كلی فاقد ظرفیت تحمل این موازین بوده و در صورت اجبار آن به رعایت موازین شرعی حتی از طریق قانون، خطر صوری شدن و دور زدن آن و نیز ناكارآمدی نظام بانكی و مالی در مقایسه با شكل متعارف(غربی) آنرا  به همراه دارد.

پیشفرض این پژوهش این است كه نظام پولی از نظام تامین مالی نمی تواند جدا باشد و بدون "پول مناسب" نمی توان "روش تامین مالی مناسب" را بنا نهاد و "ساختارهای مناسب" را ایجاد و یا حتی اصلاح نمود. همچنین روش تامین مالی مناسب كه ظرفیت تبدیل به یك نظام را داشته باشد به صورتیكه بتواند نظام تامین مالی را بر مبنای آن بنا كرد از "الگوی اقتصادی مطلوب" مشخص می شود .

در این تحقیق با استفاده از الگوی مطلوب اقتصادی ، كه الگوی مشاركت همه عوامل تولید شامل كار و سرمایه است، الگوی تامین مالی مشاركت محور ارائه می شود كه افراد سرمایه خود را به صورت مشاع در كار قرار دهند و در سود و زیان شریك گردند.  اهمیت این الگو در مقابل نظام تامین مالی بدهی محور كه افراد به نرخ های ثابت و یا تقریباً ثابتی به عنوان بهره و یا سود اكتفا می نمایند، تبیین شده است.

همچنین پول با ارزش ذاتی و با پشتوانه می تواند نقش پول صحیح را ایفا نماید چرا كه ارزش آن مانند پول مدرن در دوران كنونی كه بدون پشتوانه است در طول زمان كاسته نمی شود و افراد برای حفظ قدرت خرید آن دائما به سفته بازی سوق داده نمی شوند.  چنین پولی در نظام تامین مالی مشاركتی قابلیت استفاده دارد.

این تحقیق نشان می دهد كه نهادهای تامین مالی مانند بانكها نیز بر مبنای الگوی مشاركتی و ماهیت پول باید اصلاح شوند و همچنین نظام تامین مالی از صورت بانك محور بودن به مشاركت افراد تبدیل شود و بنا براین از سهم بانك به عنوان سرمایه گذار در اقتصاد كاسته شود و افراد خود این وظیفه را انجام دهند. در نهایت در صورت تبیین نظام تامین مالی و پولی مناسب می توان زمینه تحقق الگوی اقتصادی مطلوب را تا حدود زیادی فراهم نمود. 

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic